Επαγγελματικές Ευθύνες Επαγγελμάτων

Θεωρούμε ότι ο κλάδος των Επαγγελματικών Ευθυνών είναι ένας από τους πιο αναπτυσσόμενους κλάδους της αγοράς. Τα συμβόλαια αυτά αφορούν ευθύνες για πράξεις ή παραλείψεις που προκύπτουν από το αστικό δίκαιο και επιμέρους νομοθεσίες που αφορούν σε κάθε επάγγελμα. Η Cover Insurance ειδικεύεται στην κάλυψη των ευθυνών που έχει κάθε επαγγελματίας.

Μπορούμε να καλύψουμε
· Παραλήψεις και λάθη σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου
· Δαπάνες δικαστικής / εξώδικης υποστήριξης
· Έξοδα διερεύνησης και εξακρίβωσης του συμβάντος
· Απώλεια εγγράφων
· Απιστία υπαλλήλων
· Δυσφήμιση / Συκοφαντική Δυσφήμιση