To πρόγραμμα παροχής ρεύματος Volton στην επιχείρηση 2 απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένοι στη Χαμηλή Τάση με συμφωνημένη ισχύ μεγαλύτερη των 25 kVA. Ελάτε στη Volton και εξασφαλίστε έκπτωση συνέπειας 15% σε περίπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης.        

Δείτε εδώ τις αναλυτικές μας χρεώσεις.            

Χαρακτηριστικά:

– Ευέλικτοι τρόποι παρακολούθησης της κατανάλωσης αλλά και πληρωμής του λογαριασμού σας.

– Άμεση εξυπηρέτηση.                                                                                                                     

Η αλλαγή παρόχου γίνεται χωρίς επιβάρυνση και δεν χρειάζεται να γίνει καμία αλλαγή στο μετρητή σας ή στο σύστημα ηλεκτροδότησης του επαγγελματικού σας χώρου. Χωρίς καμία διακοπή της υπάρχουσας σύνδεσης, χωρίς κρυμμένα κόστη ή έξοδα εγγραφής, η Volton αναλαμβάνει τη διαδικασία αλλαγής παροχής ρεύματος στην επιχείρησή σας και επωφελείστε άμεσα, μειώνοντας τα έξοδά σας.

 

Δείτε εδώ τις αναλυτικές μας χρεώσεις.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Εταιρείες ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ:

– Συμπληρωμένη Αίτηση Σύναψης Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

– Πρόσφατος Εκκαθαριστικός Λογαριασμός προηγούμενου παρόχου.

– Μισθωτήριο (έαν η εταιρεία σας ενοικιάζει τον επαγγελματικό χώρο λειτουργίας).

– Ισχύον καταστατικό.

– Ευδιάκριτη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ του νόμιμου εκπροσώπου.

– Πρόσφατη, εκδοθείσα τους τελευταίους δύο (2) μήνες, βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ περί ισχύουσας εκπροσώπησης για τις ΕΠΕ ή ΦΕΚ για τις Α.Ε.

– Αριθμός ΚΑΔ/ΚΟΔ.

– Σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης από τρίτο πρόσωπο: συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (στο οποίο η εξουσία θα παρέχεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για λογαριασμό της εταιρείας) ή εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη νομίμως από τον ή τους εταίρους/ τον ή τους νόμιμους διαχειριστές που εκπροσωπούν την εταιρεία θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από την αρμόδια αρχή (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή Αστυνομικό Τμήμα) (ΟΕ, ΕΕ, IKE), (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή Αστυνομικό Τμήμα) (ΕΠΕ), ή ακριβές αντίγραφο πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο εξουσιοδοτείται για την εν λόγω πράξη, υπογραφή κλπ. (ΑΕ).

Ατομική Επιχείρηση / Ελεύθεροι Επαγγελματίες:

– Συμπληρωμένη Αίτηση Σύναψης Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

– Πρόσφατος Εκκαθαριστικός Λογαριασμός προηγούμενου παρόχου.

– Μισθωτήριο (έαν η εταιρεία σας ενοικιάζει τον επαγγελματικό χώρο λειτουργίας).

– Έναρξη επιτηδεύματος.

– Αριθμός ΚΑΔ.

– Ευδιάκριτη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

Κοινόχρηστοι Χώροι:

– Συμπληρωμένη Αίτηση Σύναψης Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

– Αντίγραφο τελευταίου Εκκαθαριστικού Λογαριασμού. Στην περίπτωση που ο λογαριασμός έχει λήξει χρειάζεται και αποδεικτικό εξόφλησης.

– Απόφαση γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας με βάση την οποία ορίζεται ως διαχειριστής της πολυκατοικίας και εξουσιοδοτημένος όπως προβεί στην αλλαγή προμηθευτή.

– Ευδιάκριτη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

– Αποδεικτικό του ΑΦΜ του κτιρίου, και εφόσον υπάρχει, του διαχειριστή (με επίδειξη οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου).

 

Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκπροσώπησης της παροχής σας από εμάς, δεν υπάρχει κανένας φόβος για διακοπή της ηλεκτροδότησής σας. Η αλλαγή είναι καθαρά λογιστική. Τόσο η ποιότητα όσο και η τάση του ρεύματος παραμένει η ίδια. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 11300 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να προγραμματιστεί συνάντηση με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο πωλήσεων οπού θα συζητήθουν οι ανάγκες σας.

Θέλω να έρθω στην Volton

Μειώστε την χρέωση στο ρεύμα σας έως και 45%!

Tώρα η εξυπηρέτηση γίνεται ακόμη πιο άμεση.
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

na-erthw

Τι θα χρειαστείς;

  • Συμπληρωμένη Αίτηση Σύναψης Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
  • Φωτοτυπία της ταυτότητάς σας.
  • Ο πιο πρόσφατος εκκαθαριστικός λογαριασμός που έχετε λάβει, ο οποιος δεν θα πρέπει να εμφανίζει ανεξόφλητο υπόλοιπο. Σε περίπτωση που υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο, αλλά έχει διακανονιστεί, τότε η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί.

Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκπροσώπησης της παροχής σας από εμάς, δεν υπάρχει κανένας φόβος για διακοπή της ηλεκτροδότησής σας. Η αλλαγή είναι καθαρά λογιστική. Τόσο η ποιότητα και τάση του ρεύματος παραμένει η ίδια.


Η αλλαγή παρόχου γίνεται χωρίς επιβάρυνση και δεν χρειάζεται να γίνει καμία αλλαγή στο μετρητή σας ή στο σύστημα ηλεκτροδότησης του σπιτιού σας. Χωρίς καμία διακοπή της υπάρχουσας σύνδεσης, χωρίς κόστος ή έξοδα εγγραφής, η Volton αναλαμβάνει τη διαδικασία αλλαγής παροχής ρεύματος στο σπίτι σας.


Δείτε εδώ περισσότερα για τους Ευάλωτους Πελάτες και το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 11300 για να βρούμε τη βέλτιστη λύση, προσαρμοσμένη στις δικές σας ανάγκες.